Laboratoř molekulární genetiky - Prostějov

Laboratoř molekulární genetiky se zaměřuje na specializovanou diagnostiku změn lidského genomu zejména v oblastech polymorfismů souvisejících s trombofilními stavy.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.