Prováděná vyšetření

Doplňující informace

Kritické výsledky, které laboratoř hlásí lékaři

V případě použití séra nebo plasmy se k výkonům ještě připočte jednorázově 1 kód 97111 (separace séra nebo plasmy), který odpovídá 21 bodům.

V případě, že je odběr proveden na pracovišti OLM ze žíly pacienta, připočítá se jednorázově navíc 1 kód 09119 (odběr krve ze žíly), který odpovídá 48 bodům.

OLM využívá pro tvorbu referenčních biologických intervalů následující zdroje:

  • výsledky databáze NORIP
  • konsensuální intervaly dohodnuté odbornými společnostmi (např.pro hodnoty glukózy v plasmě/séru nebo vybrané lipoproteiny v séru)
  • informace, uvedené v příbalových letácích
  • Tietz Clinical chemistry and laboratory medicine
  • Geriatric clinical chemistry,  reference values -autorů Willard R. Faulkner, Samuel Meites
  • Pediatric Reference Intervals, Steven J. Soldin, Carlo Brugnara, Edward C. Wrong
Typy urgentních vyšetření na OLM:
  • vyšetření z vitální indikace (do 30 min)
  • vyšetření STATIM (do 90 min)
  • dostupnost ostatních vyšetření je popsána přímo u každého vyšetření
Hodnota CV% (variačního koeficientu měření - tzv. reprodukovatelnosti) reflektuje rozhodnou část nejistoty výsledku měření laboratoře. Je kombinací náhodné chyby a chyby zachycující drift kalibrace. K hodnocení CV% byly použity vzorky s matricovým charakterem a ve většině případů (pokud byly k dispozici) kontrolní materiály validované výrobcem s označením CE.

Hodnota Uc% (kombinovaná nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti) reflektuje reprodukovatelnost měření a jeho bias, který je vzhledem k tomu, že má větší hodnotu než 1, přepočtem na CV. K hodnocení byly použity vzorky s matricovým charakterem a ve většině případů (pokud byly k dispozici) kontrolní materiály validované výrobcem s označením CE.

Hodnoty CV a Uc jsou k dispozici v laboratoři na vyžádání.

Pokud požadujete dodatečná vyšetření k již odebranému vzorku ověřte si nejprve, zda-li je podle údajů uvedených v Katalogu laboratorních vyšetření tento postup možný.
Pokud ano, kontaktujte nás telefonicky a doručte, pokud možno co nejdříve, žádanku v písemné podobě.
Pokud požadujete opakování vyšetření kvůli podezření na analytickou chybu nebo další vyšetření stejného primárního vzorku ověřte si nejprve, zda-li je podle údajů uvedených v Katalogu laboratorních vyšetření tento postup možný.
Pokud ano, kontaktujte nás telefonicky a doručte, pokud možno co nejdříve, žádanku v písemné podobě. V případě prokázané analytické chyby nebude samozřejmě vyšetření účtováno a zjištěná neshoda bude popsána.