Oddělení laboratorní medicíny (dále OLM) AGEL Středomoravské nemocniční a.s. (dále SMN) vzniklo sloučením laboratorních pracovišť Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Šternberk. Provádí vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, hematologie, mikrobiologie, lékařské genetiky a molekulární biologie pro přirozený spád AGEL SMN. Centrální laboratorní komplementy jsou umístěny v prostorách Prostějovské nemocnice, ostatní pracoviště mají charakter laboratoří satelitních. Laboratoře klinické biochemie a Laboratoře klinické hematologie a krevní banky disponují nepřetržitým provozem. Laboratoře klinické hematologie a krevní banky také nepřetržitou lékařskou konzultační službou. V současnosti je OLM rozděleno do 5 základních odborností:

OLM úzce spolupracuje se všemi klinickými pracovišti nemocnic AGEL SMN. Některá speciální vyšetření provádí také pro většinu oblastí Olomouckého, část Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, Jihlavského a Královéhradeckého kraje. Seznam spolupracujících pracovišť. Odběry vzorků pacientů jsou kromě odběrových místností SMN běžně prováděny i v řadě dalších míst Čech i Moravy.

OLM je součástí skupiny AGEL a podskupiny AGELLAB.

OLM je zdravotnickou laboratoří, která je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189 (Český institut pro akreditaci o.p.s.) a podle požadavků SÚKL na SVP. OLM uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

OLM je akreditovaným zdravotnickým pracovištěm pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru Hematologie a transfuzní lékařství. OLM se podílí se na odborné výuce studentů v oboru zdravotní laborant a umožňuje stáže vysokoškolským studentům přírodovědných oborů. Pracovníci OLM se prezentují formou publikační a přednáškové činnosti.

Pro prováděnou činnost jsou uvedené laboratoře vybaveny moderní diagnostickou technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů. Laboratorní a přístrojové vybavení OLM je plně propojeno s laboratorním informačním systémem OPENLIMS a jeho prostřednictvím s nemocničním informačním systémem IKIS.

Naši klienti – pacienti i lékaři mohou k podnětům, stížnostem či pochvalám využít on-line formulářů.