Konice Detašované pracoviště Laboratoře klinické biochemie Prostějov

Na detašovaném pracovišti Laboratoře klinické biochemie Prostějov v Konici se kromě odběrů biologického materiálu provádí měření základní vyšetření moče a měření hladiny glukózy v krvi. Další vyšetření jsou prováděny ve spolupráci s OLM v Prostějově.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM