Litovel Detašované pracoviště Laboratoře klinické biochemie Šternberk

Na detašovaném pracovišti Laboratoře klinické biochemie Šternberk v Litovli se kromě odběrů biologického materiálu provádí měření základní vyšetření moče, měření hladiny glukózy v krvi, měření CRP POCTa stanovování vybraných biochemických parametrů suchou chemií. Další vyšetření jsou prováděny ve spolupráci s OLM ve Šternberku a Prostějově.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM