Laboratoř klinické hematologie a krevní banky Nemocnice AGEL Přerov

Laboratoř klinické hematologie a krevní banky Přerov provádí hematologické, koagulační a imunohematologické vyšetření dle požadavků z oddělení nemocnice Přerov, externích žadatelů, samoplátců, i vyšetření domácích mazlíčků. Tyto služby poskytujeme nepřetržitě.

Na hematologii provádíme vyšetření krevního obrazu, diferenciálu leukocytů, počtu retikulocytů a vyšetření tělních tekutin na analyzátorech Sysmex XN-1000 a Sysmex XN-550. Dále provádíme mikroskopické vyšetření nátěru periferní krve, hodnocení kostní dřeně a cytologii likvoru (mozkomíšního moku).

Základní koagulační vyšetření provádíme na dvou analyzátorech Sysmex CS-2500. Zpracováváme vzorky pro speciální koagulační vyšetření, především pro naši hematologickou ambulanci i pro jiné žadatele. Speciální koagulační testy se vyšetřují v Laboratoři klinické hematologie a krevní banky Prostějov.

Imunohematologická vyšetření provádíme systémem karet Grifols a to vyšetření krevní skupiny, testu kompatibility (slučitelnosti), antierytrocytárních protilátek a vyšetření přímého antiglobulinového testu. Pozitivní imunohematologické nálezy a přešetření potransfuzních reakcí jsou ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc. V dodávkách transfuzních přípravků spolupracujeme s Transfuzní službou a.s. Šumperk.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality. Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.