Laboratoř klinické biochemie Nemocnice AGEL Šternberk

Laboratoř klinické biochemie Šternberk provádí pomocí biochemických a imunochemických metod vyšetření biologického materiálu (krev, moč, likvor atd.) pro lůžková i ambulantní oddělení nemocnice včetně obvodních lékařů.

Vyšetřují se zde základní biochemické parametry. U speciálních vyšetření, která se v laboratoři neprovádějí, se zajišťuje zpracování biologického materiálu a svoz na specializovaná pracoviště (Prostějov, Nový Jičín).

Provádí vyšetření pro přirozený spád Nemocnice Šternberk v nepřetržitém režimu.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality. Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.