Laboratoř lékařské mikrobiologie Nemocnice AGEL Prostějov

Laboratoř lékařské mikrobiologie Prostějov poskytuje našim klientům diagnostický a konzultační servis v oblasti infekčních onemocnění.

Antibiotické středisko

Přehled mikrobiologických vyšetření

Ze vzorků humánních klinických materiálů provádíme přímý průkaz bakteriálních a kvasinkových agens převážně standardními kultivačními technikami, přičemž k identifikaci bakterií a kvasinek využíváme spektrometrickou analýzu na přístroji MALDI-TOF®. Citlivosti na antibiotika vyhodnocujeme dle mezinárodních doporučení (EUCAST) kvalitativními i kvantitativními metodami. Výhodou při kvantitativním stanovení citlivostí je využití analyzátoru VITEK 2 Compact. Krve kultivujeme v poloautomatických systémech BactAlert nepřetržitě a je tedy možné kdykoliv v průběhu dne či noci doručit lahvičky do laboratoře, což velmi urychluje kultivační záchyt původce sepse či bakteriémie. Při bakteriologickém vyšetření močí využíváme cytometr Sysmex UF–5000, který v rámci prekultivačního screeningu dokáže okamžitě eliminovat bakteriologicky negativní vzorky, které jsou okamžitě exportovány a nemusí se manuálně vyočkovávat.

Nedílnou součástí našich vyšetřovacích postupů při přímém průkazu agens je vyšetření extrahumánního genomu virových i bakteriálních původců mnohých infekcí pomocí metody PCR na moderních analyzátorech. Při extrakci nukleových kyselin využíváme Nextractor S48 nebo MT PREP, amplifikaci provádíme na termo-cyclerech CFX96, MIC-Q-bio nebo croBEE. K rychlé PCR diagnostice, zejména u urgentních stavů, nám slouží Genexpert a BioFire Film Array. Velkým pomocníkem při pipetování v období pandemie nám byl pipetovací automat Myra, který nyní využíváme spíš v sérologii.

V infekční sérologii se zabýváme zejména průkazem protilátek proti častým původcům bakteriální, virové či parazitární etiologie. Průkaz antigenů je vyhrazen jen u diagnostiky virové hepatitidy B a HIV infekce. Při sérologických vyšetřeních využíváme nejnovější automatické systémy a analyzátory (Agility, cobas e411, Liaison, BlueDiver aj.).

V oboru parazitologie diagnostikujeme mikroskopicky původce střevních protozoárních a helmintárních nákaz a v rámci vyšetření MOP diagnostikujeme trichomoniázu. K barvení preparátů máme pomocníka ve formě barvícího automatu Aerospray Gram a mikroskopické preparáty prohlížíme na mikroskopech Olympus (BX53, BX40, BX41).

Konzultační činnost (Antibiotické středisko) v oblasti antibioterapie infekčních chorob je poskytována telefonicky, zejména na základě informací ošetřujícíh lékařů, dle klinické symptomatologie, laboratorních výsledků a dalších paraklinických vyšetření.

Ve spolupráci s infekčním oddělením naší nemocnice máme letité zkušenosti v přípravě vzorku k provádění „transplantace stolice“ (tzv. fekální bakterioterapie-FBT) u pacientů s recidivujícími klostridiovými kolitidami. Tuto metodu jsme vyvinuli jako jedni z prvních v ČR, po vzoru brněnského pracoviště.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality, které doposud byly vždy úspěšné. Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM a ve stručném Přehledu mikrobiologických vyšetření.