Laboratoř lékařské mikrobiologie

Laboratoř lékařské mikrobiologie Prostějov poskytuje našim klientům diagnostický a konzultační servis v oblasti infekčních onemocnění.

Antibiotické středisko

Přehled mikrobiologických vyšetření

Ze vzorků humánních klinických materiálů provádíme přímý průkaz bakteriálních agens převážně standardními kultivačními technikami, přičemž k identifikaci bakterií a kvasinek využíváme spektrometrickou analýzu na přístroji MALDI-TOF®. Citlivosti na antibiotika vyhodnocujeme dle mezinárodních doporučení (EUCAST) kvalitativními i kvantitativními metodami. Výhodou při kvantitativním stanovení citlivostí je využití analyzátoru VITEK 2 Compact. Krve kultivujeme v poloautomatických systémech BactAlert nepřetržitě a je tedy možné kdykoliv v průběhu dne či noci doručit lahvičky do laboratoře, což velmi urychluje kultivační záchyt původce sepse či bakteriémie.

Nedílnou součástí našich vyšetřovacích postupů při přímém průkazu agens je vyšetření extrahumánního genomu virových i bakteriálních původců mnohých infekcí pomocí metody PCR na analyzátorech croBEE a Genexpert.

V infekční sérologii se zabýváme zejména průkazem protilátek proti častým původcům bakteriální, virové či parazitární etiologie. Průkaz antigenů je vyhrazen jen u diagnostiky virové hepatitidy B a HIV infekce. Při sérologických vyšetřeních využíváme moderní automatické systémy a analyzátory (Agility, Dynablot-Automatic, Imunomat, BlueDiver aj.).

V oboru parazitologie diagnostikujeme mikroskopicky původce střevních protozoárních a helmintárních nákaz a v rámci vyšetření MOP také trichomoniázu.

Konzultační činnost (Antibiotické středisko) v oblasti antibioterapie infekčních chorob je poskytována telefonicky, zejména na základě klinické symptomatologie, laboratorních výsledků a dalších paraklinických vyšetření.

Ve spolupráci s infekčním oddělením naší nemocnice máme letité zkušenosti v přípravě vzorku k provádění „transplantace stolice“ (tzv. fekální bakterioterapie) u pacientů s recidivujícími klostridiovými kolitidami. Tuto metodu jsme vyvinuli jako jedni z prvních v ČR, po vzoru brněnského pracoviště.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM a ve stručném přehledu mikrobiologických vyšetření