Laboratoř lékařské mikrobiologie

Laboratoř lékařské mikrobiologie Prostějov poskytuje našim klientům diagnostický a konzultační servis v oblasti infekčních onemocnění.

Antibiotické středisko

Přehled mikrobiologických vyšetření

Ze vzorků humánních klinických materiálů provádíme přímý průkaz bakteriálních agens převážně standardními kultivačními technikami, přičemž k identifikaci bakterií a kvasinek využíváme spektrometrickou analýzu na přístroji MALDI-TOF®. Citlivosti na antibiotika vyhodnocujeme dle mezinárodních doporučení (EUCAST) kvalitativními i kvantitativními metodami. Výhodou při kvantitativním stanovení citlivostí je využití analyzátoru VITEK 2 Compact. Krve kultivujeme v poloautomatických systémech BactAlert nepřetržitě a je tedy možné kdykoliv v průběhu dne či noci doručit lahvičky do laboratoře, což velmi urychluje kultivační záchyt původce sepse či bakteriémie.

Nedílnou součástí našich vyšetřovacích postupů při přímém průkazu agens je vyšetření extrahumánního genomu virových i bakteriálních původců mnohých infekcí pomocí metody PCR na moderních analyzátorech. Při extrakci nukleových kyselin využíváme Nextractor S48 nebo MT PREP, amplifikaci provádíme na termo-cyclerech CFX96, MIC-Q-bio nebo croBEE. K rychlé PCR diagnostice nám slouží  Genexpert a cobas-liat. Velkým pomocníkem při pipetování v období pandemie nám byl pipetovací automat Myra.

V infekční sérologii se zabýváme zejména průkazem protilátek proti častým původcům bakteriální, virové či parazitární etiologie. Průkaz antigenů je vyhrazen jen u diagnostiky virové hepatitidy B a HIV infekce. Při sérologických vyšetřeních využíváme moderní automatické systémy a analyzátory (Agility, Dynablot-Automatic, cobas e411, Liaison, BlueDiver aj.).

V oboru parazitologie diagnostikujeme mikroskopicky původce střevních protozoárních a helmintárních nákaz a v rámci vyšetření MOP můžeme diagnostikovat trichomoniázu barvícími metodami. K barvení preparátů máme pomocníka ve formě barvícího automatu Aerospray Gram a mikroskopické preparáty prohlížíme na mikroskopech Olympus (BX53, BX40, BX41)

Konzultační činnost (Antibiotické středisko) v oblasti antibioterapie infekčních chorob je poskytována telefonicky, zejména na základě klinické symptomatologie, laboratorních výsledků a dalších paraklinických vyšetření.

Ve spolupráci s infekčním oddělením naší nemocnice máme letité zkušenosti v přípravě vzorku k provádění „transplantace stolice“ (tzv. fekální bakterioterapie-FBT) u pacientů s recidivujícími klostridiovými kolitidami. Tuto metodu jsme vyvinuli jako jedni z prvních v ČR, po vzoru brněnského pracoviště.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality, které doposud byly vždy úspěšné.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM a ve stručném Přehledu mikrobiologických vyšetření.