Laboratoř klinické biochemie Nemocnice AGEL Přerov

Laboratoř klinické biochemie Přerov poskytuje základní i specializovaná biochemická vyšetření biologických materiálů v nepřetržitém provozu.

Naše výsledky přispívají ke stanovení diagnózy, sledování léčby i k preventivnímu vyhledávání rizik. Provádíme konzultační činnost, vyšetření pro veterinární účely, vyšetření pro samoplátce, související logistické služby a komplexní zpracování v LIS.

U speciálních vyšetření, která se v laboratoři neprovádějí, se zajišťuje zpracování biologického materiálu a svoz na specializovaná pracoviště (Prostějov, Nový Jičín). 

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality. Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.