Stížnosti pacientů

Vážení pacienti, Vážení kolegové,

snahou všech pracovníků Oddělení laboratorní medicíny poskytovat takové služby, aby každý z Vás byl s naší péčí spokojen a nedocházelo k žádným projevům nespokojenosti s naší péčí. Budeme Vám také vděční i za jakékoliv připomínky k naší práci, které můžete vyjádřit v anketách, které jsou k dispozici v čekárnách OLM Nemocnice Šternberk a na satelitním pracovišti na poliklinice v Litovli.

Shledali-li jste při vyšetření nejasnost, případně nespokojenost s poskytnutou péčí, máte jako náš pacient právo připomínku vyslovit.

Připomínku, prosím, řešte na místě vzniku nejasností mezi Vámi a našimi pracovníky poskytujícími péči. V mnoha případech se jedná o nedorozumění, které lze vyřešit ústně na místě.

Nebudete-li s postupem řešení Vaší připomínky spokojeni, máte možnost se ihned obrátit na primáře oddělení.

V případě, že Vaše připomínka nebude uspokojivě vyřešena ani po projednání s vedoucím odpovědným pracovníkem, seznamte s ní, prosím, ředitele nemocnice. Svou připomínku můžete podat písemně na sekretariátu ředitele, případně si v závažných případech smluvit s ředitelem nemocnice osobní schůzku.

Pokud nebudete spokojeni ani s řešením ředitele nemocnice, je možné svou připomínku zaslat na Českou lékařskou komoru - revizní komisi, na zdravotního radu na krajském úřadě v Olomouci případně na ministerstvo zdravotnictví České republiky v Praze.

Přejeme Vám brzké uzdravení a věřte, že naši odborníci pracují pro Vás.

FORMULÁŘ PRO ZADÁNÍ STÍŽNOSTI:

Formulář pro zprávu
Kód
Nemůžete přečíst kód? Vygenerovat nový.