Novinky

Pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR

1.4.2024

Laboratoř klinické biochemie se zapojila do pilotního vyšetřování PSA v rámci časného odhalení rakoviny prostaty.
více informací...

Screeningové vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství

1.4.2024

Laboratoř klinické biochemie se zapojila do screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství.
více informací...

Flexibilní rozsah akreditace

6.3.2024

Oddělení laboratorní medicíny byl při poslední dozorové návštěvě Českého institutu pro akreditaci o.p.s. (ČIA) přiznán flexibilní rozsah akreditace (FRA).
více informací...

Bakteriologická a mykologická vyšetření pro veterinární účely

27.2.2024

Laboratoř lékařské mikrobiologie nabízí bakteriologická a mykologická vyšetření pro veterinární účely.
více informací...

Sedimentační analyzátor SEDIPLUS S 2000 NX

29.1.2024

Do Laboratoře klinické hematologie a krevní banky Nemocnice AGEL Prostějov pořízen automatický analyzátor pro měření sedimentace krve.
více informací...

Nový imunoanalyzátor ECL-25

1.12.2023

Do Laboratoře klinické imunologie a alergologie instalován nový imunoanalyzátor pro vyšetření kalprotektinu ve stolici a chromograninu v séru a likvoru.
více informací...

Vyšetřování specifických protilátek proti boreliím novou metodou Mikroblot-Array

25.9.2023

V Laboratoři lékařské mikrobiologie nově zahájeno vyšetřování specifických protilátek proti boreliím metodou Mikroblot-Array (MBA), která kompletně nahradí imunobloty (Western-bloty).
více informací...

Stanovení kratomu v moči

18.8.2023

V Laboratoři klinické biochemie zavádíme stanovení mitragyninu (kratomu) v moči.
více informací...

Multiplex PCR z urogenitálního traktu - uropanel

23.5.2023

Informace týkající se změny vyšetřování urogenitálních infekcí (STD) metodou PCR.
více informací...

Genetické vyšetření – celiakální sprue a laktózová intolerance

15.5.2023

V Laboratoři molekulární genetiky nově vyšetřujeme genetické vyšetření celiakální sprue a laktózové intolerance.
více informací...

Nová metoda – Kultivace Clostridioides difficile

8.2.2023

V souvislosti s novým doporučeným postupem diagnostiky a léčby C. difficile vám nabízíme novou metodu – kultivaci stolice.
více informací...

Nové vyšetření – PCR multiplex u urgentních stavů

13.1.2023

Nové možnosti vyšetření vybraných akutních stavů pomocí multiplex PCR (BioFire FilmArray)
více informací...

Změna spektra genů vyšetřovaných v rámci "genetiky u sportovců"

1.9.2022

Z původně vyšetřovaných 5 genů ACE, ACTN3, NOS, PPARA a PPARGC1A zaměřených na interpretaci tendence k síle a rychlosti nebo tendence k vytrvalosti nově vyšetřujeme 3 geny ACE, ACTN3 a COL5A1, kdy poslední gen umožňuje určit predispozici ke zranění.
více informací...

Hematologický analyzátor pro veterinu s laserovou klasifikací WBC

15.8.2022

Analyzátor pro IN VITRO diagnostiku z plné nesrážlivé zvířecí krve
více informací...

Informace o vyšetřování Aspergillového antigenu z BAL a séra

20.6.2022

Zavedení přímého průkazu antigenu Aspergillus sp. v Laboratoři lékařské mikrobiologie.
více informací...

Změna 5-ti populačního přístrojového diferenciálního rozpočtu krevního obrazu na 6-ti parametrový (nově včetně nezralých granulocytů)

5.4.2022

V rámci přístrojového diferenciálního rozpočtu krevních obrazů budou nově tyto výsledky vydávány jako 6-ti parametrové.
více informací...

Nové metody PCR k vyšetření respiračních onemocnění

25.3.2022

Laboratoř lékařské mikrobiologie informuje o zavedení nových metod na vyšetření respiračních patogenů.
více informací...

Informace k novému způsobu bakteriologického vyšetření moče

7.3.2022

Zavedení nového způsobu bakteriologického vyšetření moče v Laboratoři lékařské mikrobiologie.
více informací...

Průkaz nukleokapsidového antigenu z krve

10.11.2021

Vyšetření nukleokapsidového antigenu z krve, resp. ze séra, v Laboratoři lékařské mikrobiologie.
více informací...

Informace ke stanovení Troponinu T a NT-pro BNP po změně přístrojů

13.10.2021

Vzhledem ke změně přístrojového vybavení v Laboratoři klinické biochemie dochází od 14. 10. 2021 k následujícím změnám.
více informací...

Výměna přístrojového vybavení v Laboratoři klinické biochemie

1.10.2021

V nadcházejícím období dojde v Laboratoři klinické biochemie (pracoviště Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Šternberk) k výměně rozhodující části laboratorní techniky.
více informací...

Kultivace H. pylori z tkáňové biopsie

27.8.2021

Změna kultivačního postupu s využitím jiných transportních i kultivačních půd s předpokladem vyššího záchytu, změna nastavení ATB citlivosti.
více informací...

Nově zavedená metoda ANA-titr

26.4.2021

Zavedena nová metoda ANA-titr, bude vyšetřováno a vyžádání pouze u pozitivních vzorků (screeningový titr 1:80).
více informací...

Zavedení detekce nových variant SARS-Co-2

29.3.2021

více informací...

Zavedení nové metody Faktor X

11.2.2021

Nově zavedeno stanovení funkční aktivity koagulačního faktoru FX společné dráhy (vnější a vnitřní cesty koagulace) na automatickém analyzátoru CS 2500.
více informací...

Zavedení nové metody průkaz SARS-CoV-2 IgG protilátek

6.1.2021

Nová generace kvantitativního CLIA testu na průkaz SARS-CoV-2 IgG protilátek - TrimericS IgG test.
více informací...

Informace o zavedení nové metody mutace JAK 2 (V617F) od 1.9.2020 v Laboratoři molekulární genetiky Prostějov

8.9.2020

Vyšetření mutace JAK 2 (V617F) je vhodné u pacientů s podezřením na myeloproliferativní nemoci ...
více informací...

16.6.2020 úspěšně absolvovaná dozorová návštěva ČIA

2.7.2020

akreditace dle normy 15189:2013.
více informací...

Krevní obraz s diferenciáním rozpočtem leukocytů

22.5.2020

- nový parametr: NLR - neutro/lymfo counts ratio.
více informací...

Nová žádanka na COVID-19

26.4.2020

více informací...

Informace k vyšetřování PCR z urogenitálního traktu

23.10.2019

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
více informací...

Informace o zavedení průkazu antigenu Shigella ze stolice

21.10.2019

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
více informací...

Informace o zavedení průkazu dalšího agens – ENTEROVIRŮ do virologického vyšetření stolice

30.8.2019

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
více informací...

Vyšetření specifických IgE metodou ALEX

19.8.2019

více informací...

Vyšetření specifických IgE metodou OPTIGEN

19.8.2019

více informací...

Stanovení fosforylovaného tau proteinu

19.8.2019

více informací...

Zinkový transportér 8 (ZnT8)

18.7.2019

Nové stanovení v rámci laboratorní diagnostiky diabetu 1. typu.
více informací...

K 1.7. budou převedeny kardiální markery

27.6.2019

Vážení kolegové, V příštím období dojde na OLM postupně k převodu některých metod ze stávajících vyšetřovacích systémů na systémy Beckman Coulter. Od 1.7.2019 proběhne změna u kardiální markerů. Další metody budou měněny postupně a budete o tom průběžně informováni. Změna bude bohužel v některých případech spojena také se změnou referenčních hodnot nebo rozhodovacích limitů, které mají přímý vliv na interpretaci výsledků.
více informací...

V březnu 2019 úspěšně absolvovaná dozorová návštěva ČIA - akreditace dle normy 15189:2013.

27.3.2019

Oddělení laboratorní medicíny SMN a.s. úspěšně absolvovalo dozorovou návštěvu ČIA - akreditace dle normy 15189:2013, auditovány byly pracoviště v odbornostech alergologie a klinické imunologie, molekulární biologie a genetika, lékařské mikrobiologie. OLM má nově akreditovanou metodu v odbornosti lékařské mikrobiologie Průkaz genů Clostridium difficile - metodou kvalitativní real-time PCR.
více informací...

Prostějov ruší výpočet odhadu glomerulární filtrace dle vzorce MDRD

4.9.2018

V souladu s doporučením České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie se na OLM SMN Prostějov ruší výpočet odhadu glomerulární filtrace dle vzorce MDRD. Nadále bude prováděn odhad dle vzorců CKD-EPI z hodnot kreatininu a cystatinu u dospělých a dle Schwarze u dětí.
více informací...

Změna v metodice vyšetření ASCA a MILK Intolerance

1.6.2018

Během 07/2018 dojde ke změně v metodice stanovení protilátek proti ASCA, které budou nově stanovovány metodou nepřímé imunofluorescence v IgA a IgG a ke změně stanovení autoprotilátek proti kravskému mléku, které bude nově prováděno metodou ELISA v IgA, IgG a IgM.
více informací...

Stanovení specifických IgE multiplexovou metodou ALEX Allergy Explorer

1.6.2018

Jako Jako doplněk ke stávající diagnostice alergií nově zavádíme multiplexovou metodu stanovení specifických IgE. Jde o vyšetření založené na biočipové technologii, které umožňuje stanovit současně v rámci jednoho vyšetření specifické IgE protilátky proti cca. 280 rekombinantním a nativním molekulovým komponentám alergenů nebo jejich extraktů. Vyšetření bude prováděno na multiplexu ALEX Allergy Explorer od firmy Macro Array Diagnostics, Austria. Vyšetření tímto systémem je velmi dobře porovnatelné např. s vyšetřením ImmunoCAP ISAC. Výhody testu, seznam alergenů a porovnání ALEX vs. ISAC naleznete níže.
více informací...

Aktualizovaná Společná žádanka F_007c - (zjednodušená verze)

13.3.2018

více informací...

Dostupnost vyšetření chřipky během víkendu

9.3.2018

více informací...

Novinky únor 2018 - výpočet PHI

13.2.2018

více informací...

OLM úspěšně obhájilo akreditaci Českého institut pro akreditaci podle normy 15189:2013

15.1.2018

Oddělení laboratorní medicíny Štředomoravské nemocniční a.s. zahájilo nový cyklus pětileté akreditace, a tím úspěšně obhájilo akreditaci Českého institutu pro akreditaci podle normy 15189:2013 ve většině laboratorních oblastí. V oblasti klinické biochemie, hematologie, genetiky a molekulární biologie, lékařské mikrobiologie, imunologie a v odběrech vzorků krve. Toto pracoviště je asi největším v komplexem v kraji s téměř 170 zaměstnanci s přesahem i do ostatních míst ČR, kdy vybraná speciální vyšetření provádí pro celou ČR. Současně se pracoviště specializuje i na veterinární medicínu
více informací...

Novinky listopad 2017 (3)

21.12.2017

více informací...

Novinky listopad 2017 (2)

4.12.2017

více informací...

S platností od 2.11. 2017 rušíme stanovení pankreatické amylázy v séru/plasmě

6.11.2017

Vážení kolegové,
více informací...

Změna jednotek

20.10.2017

více informací...

Novinka ohledně změny referenčních hodnot

21.9.2017

Vážení kolegové,
více informací...

Od 11.9.2017 bude po dobu cca pěti týdnů probíhat rekonstrukce a výměna techniky na OLM

11.9.2017

Vážení kolegové, od 11.9.2017 bude po dobu cca pěti týdnů probíhat již dříve avizovaná rekonstrukce a výměna techniky na OLM v Prostějově a současně také na pracovištích v Přerově a Šternberku. Provoz bude zajištěn v náhradních prostorách za provizorních podmínek. Po tuto dobu může dojít k prodloužení doby návratnosti výsledku (TAT). Dále v době rekonstrukce bude z technických důvodů vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) prováděno v laboratořích DZ Olomouc.
více informací...

S platností od 1. 8. 2017 zavádíme ultrasenzitivní troponin I vyšší generace s novou interpretací schválenou Evropskou kardiologickou společností.

31.7.2017

Vůbec poprvé se v nadnárodním doporučení objevují percentuálně změny troponinů, které při určitých basálních hodnotách po 3 hodinách uzavírají základní diagnózu.
více informací...

Novinky v dubnu II

19.4.2017

více informací...

Novinky v dubnu 2017: Automatizované stanovení dp-ucMGP

4.4.2017

více informací...

II. Hanácké dny laboratorní medicíny 2017

15.2.2017

více informací...

Otevřeli jsme novou odběrovou místnost v Olomouci

13.2.2017

více informací...

OLM úspěšně obhájilo akreditaci Českého institut pro akreditaci podle normy 15189:2013

7.2.2017

více informací...

Novinky v lednu 2017

3.1.2017

více informací...

Terapeutické monitorování vancomycinu v séru

22.12.2016

více informací...

Nový automatický analyzátor

14.12.2016

více informací...

Toxikologie screening

9.12.2016

více informací...

Máme nový plně automatický systém Agility

15.11.2016

více informací...

Novinky v září

11.11.2016

více informací...

Úprava referenčních mezí metody IGF1

10.11.2016

více informací...

Novinky září 2016

8.9.2016

více informací...

Změna metody CDT

23.8.2016

více informací...

Novinky v červenci/srpnu: Stanovení antiepileptik metodou LC/MS

28.7.2016

více informací...

Novinky v červenci: Stanovení vybraných antiarytmik

27.7.2016

více informací...

Novinky na úseku genetiky

8.6.2016

více informací...

Novinky v květnu 2

20.5.2016

více informací...

Stanovení aktivního vitamínu B12

12.5.2016

více informací...

Od 9.5.2016 OLM SMN a.s. obnovuje vyšetření SCC

10.5.2016

více informací...

Novinky v březnu: Terapeutické monitorování vancomycinu v séru/plazmě

24.3.2016

více informací...

Akreditace ČIA dle ČSN ISO 15189:2013

13.2.2016

více informací...

Novinky v únoru – stanovení stimulačních protilátek proti TSH receptoru

3.2.2016

více informací...

Hanácké dny laboratorní medicíny

27.1.2016

více informací...

Novinky v lednu 2016

26.1.2016

více informací...

Omezení provozu na úseku molekulární biologie a genetiky - vyšetření pomocí PCR během vánočních svátků 2015

17.12.2015

více informací...

Sdělování výsledků lékařům a pacientům

20.10.2015

více informací...

Nový přístroj na úseku chromatografie

6.10.2015

více informací...

Nový přístroj na mikrobiologii

5.10.2015

více informací...

Informace o interferencích léčiv

27.8.2015

více informací...

Nová diagnostická metoda v onkologii

27.8.2015

více informací...

Změna jednotek vyšetření Troponinu I

24.8.2015

více informací...

Nový přístroj v Nemocnici Prostějov pro automatické stanovení kvantitativní citlivosti bakterií k antibiotikům

17.8.2015

více informací...

Nově zavedená metoda na OLM - marker příjmu alkoholu v moči

4.5.2015

více informací...

Od 4. 5. 2015 nové jednotky u Lp(a)

30.4.2015

více informací...

Úspěšný audit SUKL

29.4.2015

více informací...

Novinky v dubnu 2

29.4.2015

více informací...

Úprava referenčních mezí pro KO u dětí; Změna jednotek u parametru "Počet retikulocytů z analyzátoru"

7.4.2015

více informací...

Novinka na mikrobiologii: Interpretace vyšetření volně kašlaných sput bude prováděna semikvantitativní metodou

19.3.2015

více informací...

Úspěšně obhájena akreditace CIA dle normy 15189 ve všech odbornostech

11.3.2015

více informací...

Nové metody v onkologické diagnostice – úsek patologie OLM

21.2.2015

více informací...

OLM v hlavní večerní relaci Televizních novin TV Nova

19.1.2015

více informací...

Nový agregometr Innovance PFA200*

23.12.2014

více informací...

Nový analyzátor Sysmex 2000CSi

19.12.2014

více informací...

Novinky v prosinci 2014 - 2

19.12.2014

více informací...

Máme nových dechový analyzátor IRIS III.

11.12.2014

více informací...

Dechový test s bikarbonátem pro odhad energetického výdeje

11.12.2014

více informací...

Novinky v prosinci 2014

8.12.2014

více informací...

Výsledky ankety 2014

30.10.2014

více informací...

Změna názvu koagulačního vyšetření Quickův test

20.10.2014

více informací...

Novinky říjen 2014

14.10.2014

více informací...

Významné snížení cen vyšetření pro veterinární a potravinářské účely

13.10.2014

více informací...

Novinky září 2014

29.9.2014

více informací...

Aktualizovaná nabídka portfolia specializovaných analýz laboratoří skupiny Agel

26.9.2014

více informací...

Změna referenčních mezí CCP

27.8.2014

více informací...

OLM zavedlo nové on-line kalkulátory

11.8.2014

více informací...

OLM zavedlo nové metody v oblasti molekulární biologie určené pro sportovce

11.6.2014

více informací...

OLM zavedlo nové výpočtové metody, které se týkají odhadu glomerulární filtrace (GF) (výpočty CKD-EPI), výpočty močových indexů

9.6.2014

více informací...

seminář TRENDY V LABORATORNÍ MEDICÍNĚ TŘETÍHO TISÍCILETÍ

21.5.2014

více informací...

Rozšíření spektra služeb OLM

13.5.2014

více informací...

Doporučený postup péče o DM v těhotenství

5.5.2014

více informací...

Nová společná žádanka

24.3.2014

více informací...

Novinky v březnu I

24.3.2014

více informací...

Změna referenčních mezí metody OSTEOKALCIN

21.2.2014

více informací...

Nabídka portfolia speciálních laboratorních metod laboratoří skupiny AGEL a.s.

17.2.2014

více informací...

Výroční zpráva OLM 2013

21.1.2014

více informací...

Oddělení laboratorní medicíny je nově vybaveno 4 automatickými koagulačními analyzátory CA1500

20.1.2014

více informací...

Nový unikátní systém GeneXpert System IV

14.1.2014

více informací...

Středomoravské dny laboratorní medicíny

11.1.2014

více informací...

Novinky prosinec 2013

3.1.2014

více informací...

Novinky - patologie

2.12.2013

více informací...

Novinky říjen 2013

1.11.2013

více informací...

Novinky září 2013

15.10.2013

více informací...

Nová metoda - Aggrecan

1.10.2013

více informací...

Novinky srpen 2013

20.9.2013

více informací...

Dětští lékaři PK Litovel

2.9.2013

více informací...

Změna cut off hodnoty u anti-CCP

26.8.2013

více informací...

OLM zavedlo stanovení larvální toxokarózy nejen ve třídě IgG, ale i IgA

24.5.2013

OLM zavedlo stanovení larvální toxokarózy nejen ve třídě IgG, ale i IgA
více informací...

Nové vyšetření na přítomnost HIV1, HIV2 a antigen p24

21.5.2013

Nově provádíme test na přítomnost protilátek proti HIV1, HIV2 a antigen p24
více informací...

Nabídka vyšetření pro samoplátce FV Leiden a FII (Prothrombin)

24.4.2013

Nabídka vyšetření pro samoplátce FV Leiden a FII (Prothrombin)
více informací...

Nová interaktivní mapa "Svozů materiálu"

10.4.2013

více informací...

Nová žádanka

11.2.2013

více informací...

Novinky únor 2013

5.2.2013

více informací...

Zrušení obsolentních vyšetření

31.1.2013

více informací...

Akreditace CIA

17.1.2013

více informací...

Středomoravské dny laboratorní medicíny

25.12.2012

více informací...

Změna biologických ref. rozmezí u dětské populace

25.11.2012

více informací...

Hodnocení spokojenosti klientů OLM 2012

19.11.2012

více informací...

Novinky v listopadu

9.11.2012

více informací...

Novinky v říjnu

1.11.2012

více informací...

Zavedeny nové metody v oblasti alergologie

10.7.2012

více informací...

Novinky v dubnu 3

30.4.2012

více informací...

Stanovení kortizolu ve slinách

16.4.2012

více informací...

Zaveden nový algoritmus klinicko-toxikologického vyšetření

16.4.2012

více informací...

Nové osvědčení o akreditaci

28.3.2012

více informací...

Seminář o Marfanově syndromu

27.3.2012

více informací...

Máme novou žádanku

21.3.2012

více informací...

Ultrasenzitivní stanovení srdečního troponinu I

27.2.2012

více informací...

Vyšetření Uromodulinu 8. 3. 2012

24.2.2012

více informací...

Novinky únor 2012

10.2.2012

více informací...

Novinky leden/únor 2012

9.2.2012

více informací...

Nový podavač na HPLC

2.1.2012

více informací...