Konice - Detašované pracoviště Laboratoře klinické hematologie a krevní banky Nemocnice AGEL Prostějov

Na detašovaném pracovišti Laboratoře klinické hematologie a krevní banky Prostějov v Konici se kromě odběrů biologického materiálu provádí měření krevního obrazu bez diferenciálního rozpočtu leukocytů a sedimentace erytrocytů. Další vyšetření jsou prováděny ve spolupráci s OLM v Prostějově.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM