Laboratoř klinické hematologie a krevní banky - Prostějov

Laboratoř klinické hematologie a krevní banky Prostějov provádí základní i specializovaná hematologická, koagulační a imunohematologická vyšetření. V laboratoři jsou zpracovávány vzorky pocházející z nemocnic SMN a.s., dalších zařízení skupiny AGEL, vzorky z jiných externích pracovišť, vzorky samoplátců a vyšetření od veterinárních lékařů. Provoz na pracovišti je zajišťován v nepřetržitém režimu.

Na úseku krevních obrazů a morfologie jsou prováděna základní hematologická vyšetření: krevního obraz, diferenciálního rozpočet leukocytů, počet retikulocytů a vyšetření tělních tekutin tzv. body fluid. Měření probíhá na automatizované hematologické lince Sysmex XN3000 s nátěrovým automatem SP-10 digitální morfologií DI-60 a na modulu Sysmex XN1000. Dále je prováděno mikroskopické hodnocení nátěru periferní krve a hodnocení cytologických preparátů likvoru (mozkomíšního moku).

Na úseku koagulace jsou prováděna jak základní a speciálních koagulační vyšetřená a vyšetření agregací trombocytů. Speciální koagulace a agregace jsou nejčastěji vyšetřovány na základě požadavků hematologických ambulancí SMN a.s. (Prostějov, Přerov Šternberk), dále jsou vyšetřovány vzorky i dalších žadatelů ze SMN a,s. a externích lékařů. Vyšetření provádíme na dvou analyzátorech Sysmex.

Na úseku krevní banky jsou prováděna imunohematologická vyšetření: vyšetření a ověření krevní skupiny, screening antierytrocytárních protilátek, vyšetření přímého antiglobulinového testu. Pro potřeby oddělení Nemocnice Prostějov jsou prováděny také testy kompatibility (slučitelnosti) transfuzních přípravků. Imunohematologická vyšetření jsou prováděna velmi citlivou metodikou sloupcové aglutinace na gelových kartách, a to jak manuálně, tak i na automatickém analyzátoru s cílem minimalizovat možná rizika pro pacienty.

Dostatečné množství potřebných transfuzních přípravků zajišťuje zejména Transfuzní služba Šumperk. Speciální imunohematologická vyšetření a a přešetření potransfuzních reakcí jsou prováděna, na základě dlouhodobé spolupráce, na Transfuzním oddělením FN Olomouc.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.