Laboratoř klinické biochemie Nemocnice AGEL Prostějov

Laboratoř klinické biochemie Prostějov poskytuje v nepřetržitém režimu základní biochemická a speciální vyšetření důležitých pro stanovení diagnózy, sledování průběhu léčby, určení prognózy onemocnění a zhodnocení zdravotního stavu.

Spektrum nabízených vyšetření

  • Základní rutinní biochemická vyšetření krve, moče a jiných biologických materiálů
  • Specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, cytokinů, lékových hladin aj.)
  • základní toxikologické vyšetření moče
  • screening vrozených vývojových vad v I. trimestru a II. trimestru
  • vyšetření pro veterinární účely
  • vyšetření pro samoplátce

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality. Laboratoř uplatňuje flexibilní rozsah akreditace. Osvědčení o akreditaci OLM a Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je zveřejněn zde.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM.