Laboratoř klinické hematologie a krevní banky - Šternberk

Laboratoř klinické hematologie a krevní banky Šternberk provádí přístrojové stanovení parametrů krevního obrazu, pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů, rozšířených parametrů retikulocytů a vyšetření tělních tekutin. Dále provádí barvení a mikroskopické hodnocení nátěrů periferní krve.

Pracoviště zajišťuje vyšetření základních koagulačních parametrů. Speciální koagulační testy se vyšetřují v Laboratoři klinické hematologie a krevní banky Prostějov.

Na krevní bance se provádí vyšetření krevní skupiny, screening antierytrocytárních protilátek, testy kompatibility (slučitelnosti) a výdej transfuzních přípravků na klinická oddělení. Dodávky transfuzních přípravky zajišťuje především Transfuzní služba Šumperk. Při řešení pozitivních imunohematologických nálezů a přešetření potransfuzních reakcí úzce spolupracujeme s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice Olomouc.

Provádí vyšetření pro přirozený spád Nemocnice Šternberk v nepřetržitém provozu.

Laboratoř je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013, má nastavený systém interní kontroly kvality a pravidelně se účastní v cyklech externí kontroly kvality.

Podrobné informace o prováděných vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce OLM