Novinky

Výměna přístrojového vybavení v Laboratoři klinické biochemie

1.10.2021

V nadcházejícím období dojde v Laboratoři klinické biochemie (pracoviště Nemocnice AGEL Prostějov, Nemocnice AGEL Přerov a Nemocnice AGEL Šternberk) k výměně rozhodující části laboratorní techniky. Tato změna bude bohužel spojena také se změnou referenčních hodnot u některých imunochemických a biochemických metod.

Tyto změny budou uskutečněny postupně na jednotlivých pracovištích OLM, takže se bohužel dostaneme do situace, kdy po určitou dobu budou pro různá pracoviště OLM platit odlišné referenční meze.

Na výsledkových listech i ve Vašich informačních systémech budou k výsledku přiřazeny vždy aktuálně platné referenční meze.

Navíc dojde ke změně vyšetřování intaktního parathormonu na parathormon 1-84 a troponinu T. K tomu budeme dále zasílat algoritmus 1 a 3 hodinový.

 

Prosíme tedy, abyste v následujícím období věnovali maximální pozornost interpretaci výsledků a hodnoty porovnávali vždy s aktuálně platnými mezemi pro jednotlivá pracoviště.