Novinky

Informace ke stanovení Troponinu T a NT-pro BNP po změně přístrojů.

13.10.2021

Vzhledem ke změně technologií na pracovištích dochází s platností od 14.10.2021 k následujícím změnám:

Troponin T: metoda 967

Nově bude stanovován troponin T  (dříve troponin I). Dochází tak ke změně cut-off a rozhodovacích limitů!

NT-pro BNP : metoda 822 - platí zatím jen pro PR, nahrazuje metodu 823

Hodnoty cutt off se nemění, ale výsledky nemusí mít vždy přímou návaznost na předchozí vyšetření.

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem ke změně technologie na OLM dochází postupně ke změnám referenčních hodnot některých vyšetření.
Na výsledkových listech jsou uváděny vždy aktuálně platné referenční meze. Prosíme, věnujte pozornost této skutečnosti.