Novinky

Změna spektra genů vyšetřovaných v rámci "genetiky u sportovců"

1.9.2022

Změna v Laboratoři molekulární genetiky

Z původně vyšetřovaných 5 genů ACE, ACTN3, NOS, PPARA a PPARGC1A zaměřených na interpretaci tendence k síle a rychlosti nebo tendence k vytrvalosti nově vyšetřujeme 3 geny ACE, ACTN3 a COL5A1, kdy poslední gen umožňuje určit predispozici ke zranění. Genetické vyšetření u sportovců doplňuje specifické výsledky zátěžového vyšetření vytrvalosti, síly a rychlosti na pracovišti Centra sportovní a preventivní medicíny  AGEL Sport Clinic. U dětí a mládeže může pomoci specifikovat vhodné sportovní zaměření a u dospělých optimalizovat sportovní trénink. Také mohou podat významnou informaci o větší či menší náchylnosti k poškození svalových šlach a kloubních vazů, která patří mezi nejčastější sportovní zranění. Specifická cvičení zaměřená na zvýšení odolnosti vazivových struktur, pokud jsou aplikovány včas a pravidelně, mohou pomoci předcházet těmto zraněním.